Piła taśmowa – najczęstsze przyczyny uszkodzeń

Podczas pracy brzeszczot piły jest wystawiony na działanie ogromnych sił, które mogą doprowadzić do zniszczenia taśmy – zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenie jest niewłaściwie użytkowane. Uszkodzenia pił można zgrupować w trzy główne kategorie: uszkodzenia uzębienia, uszkodzenia korpusu oraz zerwania (pęknięcia).

1) Uszkodzenia uzębienia

Zęby piły taśmowej są szczególnie piła taśmowa przyczyny uszkodzeń badane przez mechanika wystawione na uszkodzenia. Nie tylko są to najmniejsze elementy układu tnącego, ale to właśnie one mają styczność z ciętym materiałem, przez co są wystawione na ekstremalne warunki podczas pracy.
Uszkodzenia tego rodzaju mogą przyjmować formę wytartych i zaokrąglonych zębów, a nawet pogiętego lub wyłamanego uzębienia. W powyższych przypadkach przyczyna zwykle leży w niedopasowanej prędkości posuwu piły, źle przeprowadzonej procedurze docierania albo niewystarczającej ilości lub niskiej jakości płynu chłodząco-smarującego. Kolejną popularną przyczyną tego typu uszkodzeń jest niewłaściwe dobranie podziałki lub sytuacja, w której cięty materiał jest twardszy od samej piły.
Przebarwione zęby to znak przegrzewania się piły podczas pracy, co raz jeszcze może mieć związek z brakami w płynie chłodząco-smarującym. W tej sytuacji należy upewnić się także, czy posuw lub prędkość piły nie jest zbyt duża w stosunku do ciętego materiału.
Obecność wiórów pomiędzy zębami piły to kolejny znak, mówiący nam, że nasze urządzenie nie pracuje tak, jak powinno. Gromadzenie się wiórów świadczy o braku odpowiedniej ilości płynu smarującego, zbyt małej podziałce piły lub zbyt wysokiej sile nacisku. W takiej sytuacji należy się również upewnić, czy szczotki czyszczące, przewody oraz dysze piły działają i umożliwiają sprawne odprowadzanie skrawków z taśmy.

2) Uszkodzenia korpusu

Podczas gdy uzębienie piły zazwyczaj zostaje uszkodzone podczas cięcia materiału, na kondycję korpusu taśmy zwykle wpływa zamocowanie brzeszczotu w urządzeniu.
Rysy oraz zauważalne zużycie boków taśmy – zarówno obustronne, jak i jednostronne – wskazują na niewłaściwie zamontowanie brzeszczotu w urządzeniu. W takim wypadku należy wyregulować boczne prowadnice i upewnić się, że taśma nie ociera się o żaden z elementów piły. Kolejną przyczyną dla tego stanu rzeczy mogą być wióry, które nie są zbierane z taśmy przez szczotki czyszczące. Zbyt duże luzy w mocowaniu taśmy mogą również doprowadzić do ocierania się uzębienia o elementy piły, co również prowadzi do ich wycierania oraz osłabienia.

3) Zerwanie taśmy

Pęknięcie brzeszczotu w przypadku piły taśmowej to sytuacja, której każdy pragnie uniknąć. Chociaż jedną z przyczyn dla zerwania taśmy może być wadliwy zgrzew, najczęstszą przyczyną pękania brzeszczotu jest nieodpowiednie umocowanie taśmy w urządzeniu. Zbyt duży nacisk wywierany na piłę oraz nadmierny naciąg brzeszczotu prowadzi do deformacji taśmy, co w efekcie prowadzi do zerwania. Efekty takiego działania widać gołym okiem. Pęknięta piła jest zauważalnie wygięta w stronę grzbietu lub uzębienia, co pokazuje, w którym kierunku była wyginana taśma przez elementy mocowania. Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy starannie wyregulować naciąg, prędkość posuwu oraz naprężenie piły.